Dla dzieci 8-14 lat

Scuba scout

Scubascaut- To pierwszy krok Twojego dziecka w nowy, fascynujący, podwodny świat. Podwodni Skauci to program stworzony z myślą o tym, by już wśród najmłodszych dzieci wykształcić nawyk aktywności fizycznej, ciekawić przyrodą, uczyć współpracy z rówieśnikami, dawać poczucie przynależności do grupy, wykształcić pozytywne ekologicznie postawy. W ramach kursu Twoje dziecko będzie brało udział w grach i zabawach podwodnych, nauczy się m.in. obsługiwać podstawowy sprzęt do nurkowania, rozpoznawać podwodne zwierzęta i rośliny, posługiwać się znakami nurkowymi. Zostanie mu również wpojone poczucie odpowiedzialności za siebie i kolegę – partnera nurkowego. Wszystko w bezstresowej atmosferze, w myśl zasady: ucząc bawić, bawiąc uczyć.

Warunki wstępne:

  • wiek minimum 8 lat

Uprawnienia po kursie:

  • nurkowanie w wodach basenopodobnych do głębokości 5 metrów pod bezpośrednim nadzorem instuktora

Master scout

Master scout – Kolejny stopień wtajemniczenia dla młodych odkrywców głębin, którzy postawili już swoje pierwsze kroki w nurkowaniu. Zajęcia składają się ze specjalistycznych podwodnych akcji, dzięki którym poprzez zabawę uczestnicy nauczą się korzystania z latarek w nocy, rozpoznawania wodnych organizmów, poszukiwania podwodnych skarbów i wydobywania ich na powierzchnię i co najważniejsze, udzielania pierwszej pomocy. Wszystko w bezpiecznych warunkach i pod bacznym okiem instruktora.

Warunki wstępne:

  • wiek minimum 8 lat
  • ScubaScout

Navigation scout

NavigationScout to kurs specjalistyczny, który realizowany może być w basenie lub w wodach basenopodobnych. Dedykowany jest dla dzieci, które zanim osiągną wiek pozwalający na udział w kursie Junior Open WaterDiver, mogą doskonalić swoje umiejętności nurkowe w zakresie podstawowym, ale przede wszystkim poszerzać swoje horyzonty o umiejętności nawigowania pod wodą. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywają się z wykorzystaniem różnorodnych materiałów dydaktycznych, doświadczeń i konkursów o tematyce nurkowej.

Rescue scout

RescueScout to kurs specjalistyczny, który realizowany może być w basenie lub w wodach basenopodobnych. Dedykowany jest dla dzieci, które zanim osiągną wiek pozwalający na udział w kursie Junior Open WaterDiver mogą doskonalić swoje umiejętności nurkowe w zakresie podstawowym, oraz poszerzać swoje horyzonty o umiejętności partnerskiego nurkowania, autoratownictwa i ratownictwa. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywają się z wykorzystaniem różnorodnych materiałów dydaktycznych, doświadczeń i konkursów o tematyce nurkowej.

Night scout

NightScout to kurs specjalistyczny, który realizowany może być wyłącznie w wodach basenopodobnych. Dedykowany jest dla dzieci, które zanim osiągną wiek pozwalający na udział w kursie Junior Open WaterDiver mogą doskonalić swoje umiejętności nurkowe w zakresie podstawowym, ale przede wszystkim poszerzać swoje horyzonty o umiejętności nurkowe w warunkach ograniczonej widoczności. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywają się z wykorzystaniem różnorodnych materiałów dydaktycznych, doświadczeń i konkursów o tematyce nurkowej.

Junior open water diver

Junior OWD – junior Open WaterDiver to kurs stworzony dla nastolatków, którzy nie ukończyli jeszcze 15 roku życia i nie mogą z tego powodu wziąć udziału w podstawowym kursie nurkowania. Program szkolenia, zbliżony do OWD większy nacisk kładzie jednak na promowanie postaw proekologicznych i prospołecznych, w sposób bardziej pobłażliwy traktuje zaś zagadnienia związane m.in. z fizyką czy patofizjologią nurkowania – tak, by uczestnicy szkolenia odnaleźli w sobie nową pasję, nie kojarzącą się z nudnymi zajęciami w szkole. Wszystkie zajęcia odbywają się w atmosferze edukacyjnej zabawy, która pozwala rozwijać się i uczyć w przyjemnej dla wszystkich formie.

Warunki wstępne:

  • wiek minimum 10 lat

Uprawnienia po ukończeniu kursu:

  • nurkowanie w wodach otwartych do głębokości 10 metrów pod bezpośrednim nadzorem Instruktora

Junior navigation diver

Kurs odsłaniający tajniki nawigacji dla dzieci. Po kursie będziesz umiał poruszać się pod wodą z wykorzystaniem przyrządów nawigacyjnych, oraz z wykorzystaniem nawigacji naturalnej.

Junior night diver

Kurs odsłaniający tajniki nurkowania w nocy. Po kursie będziesz umiał poruczać się w wodzie z wykorzystaniem latarki. Nauczysz się również komunikacji i poznasz całkiem nowe oblicze podwodnego świata.

Junior rescue diver

Junior RescueDiver to kurs specjalistyczny, który realizowany jest w wodach basenopodobnych oraz w wodach otwartych. Przeznaczony jest dla dzieci, które posiadają już stopień IDF Junior Open WaterDiver i chcą poszerzać swoje umiejętności o ratownictwo nurkowe.

Junior master diver

Kurs uprawniający do nurkowania na głębokość 12 metrów dla dzieci. Po kursie będziesz umiał poruszać się pod wodą z wykorzystaniem przyrządów nawigacyjnych, oraz z wykorzystaniem nawigacji naturalnej